O bibliotece

Historia MBP

Pierwszą ogólniedostępną biblioteką publiczną w Skierniewicach była Czytelnia Ludowa mieszcząca się w posesji Józefa Bindera przy ul. Senatorskiej. Powstała ona w 1906 roku z inicjatywy niewielkiej grupy ludzi, do której należeli: Maria Rybicka (pierwsza kierowniczka Czytelni), Helena Lipińska, Józef Madziara. Zbiory i wyposażenie biblioteczne pochodziły głównie z darów i dobrowolnych składek miejscowego społeczeństwa. Księgozbiór w chwili udostępnienia liczył 1 400 woluminów a w pierwszym roku działalności korzystało z niego około 500 czytelników. Na podstawie danych zawartych w Roczniku Statystyki Królestwa Polskiego z 1914r. można wnioskować, iż wskaźnik czytelniczy (liczba czytelników w stosunku do liczby mieszkańców) wynosił 5%.

Pomyślnie rozwijająca się działalność Czytelni wymogła zmianę lokalu, którym w czerwcu 1910 r. stał się budynek przy ul. Przyrynek. Wybuch I wojny światowej spowodował zamknięcie Czytelni. 8 października 1917 r. z inicjatywy: Wacława Brzezińskiego, Sylwestra Klebanowskiego, Heleny Lipińskiej, Władysława Myślińskiego, Stanisława Olczakowskiego, Czesława Strzeleckiego, Mieczysława Twardowskiego powstało Towarzystwo Czytelni im. Tadeusza Kościuszki. Reaktywowana w ten sposób biblioteka zajęła początkowo lokal po Czytelni Ludowej, przeniosła się na ul. Jagiellońską 37, a następnie zajęła lokal miejski przy ul. Senatorskiej. W 1938 r. biblioteka dysponowała 8 126 woluminami, które były wypożyczane 463 czytelnikom.

Działalność Towarzystwa Czytelni im. Tadeusza Kościuszki została przerwana w 1939 r., wybuchem II wojny światowej. Mimo likwidacji Towarzystwa jako organizacji społecznej, dzięki ofiarności Janiny Twarowskiej (przewodniczącej byłego zarządu Towarzystwa Czytelni im. Tadeusza Kościuszki) i Heleny Weyher (kierowniczki wypożyczalni), udało się uratować zbiory. Już w grudniu 1939 r. uruchomiono wypożyczalnię. Wśród mieszkańców rozpowszechniła się nowa nazwa placówki bibliotecznej - Czytelnia Miejska. Okupant traktował Czytelnię jako bliżej nieokreśloną agendę magistratu, co stanowiło wystarczającą podstawę do opłacania z budżetu miejskiego np. czynszu, opału. Systematycznie wzrastał księgozbiór (w 1943 r. aż o 654 pozycje). Książki pochodziły z darów, ale również z zakupów od osób prywatnych, z antykwariatów czy "Spółdzielczej Składnicy Materiałów Piśmiennych". Ciekawostką jest fakt, że władze okupacyjne nie tylko nie zawiesiły działalności biblioteki, ale ani razu nie przeprowadziły kontroli tej placówki. Licznych i gorliwych czytelników dostarczył Czytelni napływ ludności wysiedlonej z terenów przyłączonych do Trzeciej Rzeszy oraz mieszkańców Warszawy po upadku powstania warszawskiego. W latach 1942-1944 biblioteka zarejestrowała trzy tysiące czyetlników a dziennie wypożyczano do 400 książek.

Podstawy organizacyjne działalności czytelni, jakie istniały w czasie okupacji, utrzymały się i w pierwszym roku po wyzwoleniu. Nadal pobierano od czytelników opłaty abonamentowe. Sytuację materialną, w jakiej znajdowała się biblioteka zmienił dopiero "Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi" z 17 kwietnia 1946 r. W październiku tego samego roku władze miasta przejęły uroczyście Czytelnię Miejską i od tej chwili zaczęto używać nazwy "Biblioteka Miejska im. Tadeusza Kościuszki". W tym momencie dzieje skierniewickiej biblioteki straciły swój indywidualny charakter. Dalsze jej losy potoczyły się podobnie, jak i losy innych tego rodzaju placówek w kraju.

W 1956 r. doszło do połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej z Biblioteką Miejską im. Tadeusza Kościuszki. W kilka miesięcy później Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła funkcjonować w nowej siedzibie przy ul. 22 Lipca 2 (obecnie ul. Konstytucji 3 Maja).

Zmiany administracyjne w kraju spowodowały powołanie 1 sierpnia 1975 r. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (w miejsce byłej PiMBP). Ćwierćwiecze WBP w Skierniewicach zaowocowały m.in.:

  • rozwinięciem sieci miejskiej ( 5 filii bibliotecznych , oddział dla dzieci, wypożyczalnia,
    książki mówionej, czytelnia muzyczna),
  • przeniesieniem głównej biblioteki do lokalu przy ul. Mszczonowskiej 43a,
  • rozpoczęciem wdrażania systemu informatycznej obsługi biblioteki "SOWA" w 1993 r.,
  • wydawaniem własnego periodyku periodyku "Biblioteka w społeczeństwie".


15 maja 1986 r. podczas obchodów 80 lat istnienia biblioteki w Skierniewicach patronem jej został Władysław Stanisław Reymont - pisarz, noblista, związany z ziemią skierniewicką.

W wyniku nowego podziału administracyjnego Polski w 1999 r. biblioteka zaprzestała działalności jako wojewódzka i stała się Miejską Biblioteką Publiczną. Od marca 2000 r. MBP prowadzi również zadania na rzecz powiatu skierniewickiego. Księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny. Obejmuje wydawnictwa polskie ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oprócz książek , czasopism i dokumentów życia społecznego gromadzone są zbiory specjalne, np. płyty analogowe, CD i DVD, kasety magnetofonowe i wideo oraz zapisane na najnowszych nośnikach optycznych (w tym dla niewidomych). We wszystkich placówkach można korzystać z Internetu. Rocznie odwiedza Bibliotekę około 13 000 czytelników.

Główne zbiory MBP stanowią książki i czasopisma. We wszystkich placówkach udostępniamy ponad 215.000 woluminów oraz 124 tytuły czasopism (82 bieżące i 42 archiwalne). Wychodząc naprzeciw potrzebom Czytelników gromadzimy i udostępniamy również:

  • encyklopedie, słowniki, informatory zapisane na płytach CD, DVD
  • programy do nauki języków obcych


We wszystkich placówkach oferujemy dostęp do Internetu oraz stanowisk komputerowych Za pośrednictwem strony internetowej www.mbp.skierniewice.pl można nie wychodząc z domu przejrzeć katalog, zamówić lub zarezerwować książkę oraz dowiedzieć się o aktualnych imprezach w bibliotece.

Dla poszukujących informacji o regionie strona nasza oferuje możliwość przeszukiwania „Bibliografii Zachodniego Mazowsza” oraz Bibliografię Regionalną Województwa Łódzkiego.