Aktualności

Oddział dla Dzieci MBP - Na ratunek Ziemi 15. edycja konkursu ekologicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII skierniewickich szkół podstawowych.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu „Ziemia – zielona planeta” i przyniesienie jej do biblioteki do 13 kwietnia 2024 r.

Następnie odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku pisemny test wyboru sprawdzający wiedzę ekologiczną.

Zwycięzców i autorów najładniejszych plakatów nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami.

 1. Organizator konkursu :

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej

ul. Szarych Szeregów 6, 96-100 Skierniewice

tel. 46 833 58 60

www.mbp.skierniewice.pl

e-mail: oddzial@mbp.skierniewice.pl

 

 1. Partnerzy:

- Kwiaciarnia Eustoma

ul. Senatorska 4

96-100 Skierniewice

www.facebook.com/kwiaciarniaeustoma/

 - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

ul. Batorego 41

96–100 Skierniewice

www.parkilodzkie.pl/bpk

- Castorama Polska Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 10

96-100 Skierniewice

www.castorama.pl

 1. Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,

— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku

oraz ich wartościowanie,

— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII skierniewickich szkół

podstawowych.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu „Ziemia – zielona

 1. i przyniesienie jej do biblioteki do 13 kwietnia 2024 r.

 3. Plakat powinien być wykonany w formacie minimum A3 (może być większy) dowolną

 techniką (wykluczamy użycie plastiku).

4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • numer telefonu rodzica/opiekuna,
 • klasę i nazwę szkoły.
 1. Terminy:

1. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

— I etap – zgłoszenie – do 13 kwietnia

— II etap – pisemny, składający się z testu wyboru – odbędzie się 18 kwietnia

o godz. 9.00 w Oddziale dla Dzieci przy ul. Szarych Szeregów 6.

2. Prace zgłoszeniowe można składać we wszystkich placówkach MBP:

— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta

 w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69

— Oddział dla Dzieci MBP, ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60

 — Filia nr 1 MBP, ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60

— Filia nr 2 MBP, ul. Jagiellońska 8/16 pawilon 8, tel. 46 832 47 94

— Filia nr 4 MBP, ul. Bohaterów Westerplatte 60 (os. Rawka), tel. 46 880 92 99

 1. Nagrody:

1. Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna

3 wyróżnienia.

2. Nagrodzone będą również 3 najładniejsze prace plastyczne.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia, a wręczenie nagród 25 kwietnia

o godz. 12.00 w Oddziale dla Dzieci MBP.

4. Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Oddziale

dla Dzieci MBP.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych:

zgodnie z art.13: ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);

2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail: iod@mbp.skierniewice.pl;

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu

i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;

5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2023 r.;

 6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.

 

 8. Uwagi końcowe:

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej MBP - www.mbp.skierniewice.pl

Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej MBP. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

Źródła informacji:

1. www.zielonalekcja.pl

2. www.ekologia.pl

3. www.wlaczoszczedzanie.pl