Katalogi

Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998
"Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800 - 1998" stanowi owoc kilkuletniej pracy Działu Informacyjno - Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach. Podejmując prace zespół doszedł do wniosku, że każda próba opracowania bibliografii regionalnej województwa skierniewickiego jest nieracjonalna, gdyż łączy ono tereny niejednolite etnicznie i kulturowo. W tej sytuacji jako jedyną możliwą koncepcję określenia obszaru naszego zainteresowania przyjęliśmy kryterium historyczne i zasięg terenowy bibliografii ograniczyliśmy do obszaru dawnego województwa rawskiego, które w niezmienionych granicach przetrwało do końca XVIII wieku. Granice województwa rawskiego przyjęliśmy wg mapy Polski w XVI wieku (T.5.Mazowsze, opracowanej pod red. W. Pałuckiego). Zakres czasowy bibliografii ustaliliśmy na lata 1800 - 1998, wychodząc z założenia, że opracowanie winno objąć wieki XIX i XX. Mamy nadzieję, że bibliografia niniejsza będzie stanowić pomoc dla uczniów szkół średnich i studentów, którzy w opracowaniach naukowych zechcą podjąć tematykę związaną z historią zachodniego Mazowsza.

PRAGNIEMY NADMIENIĆ, ŻE W BIBLIOGRAFII NINIEJSZEJ WYKAZUJEMY JEDYNIE ŹRÓDŁA WIEDZY O REGIONIE. NIE POSIADAMY NATOMIAST WSZYSTKICH WSKAZANYCH MATERIAŁÓW.

WYSZUKIWANIE
Wyszukiwanie pozycji według słów w indeksie geograficznym
Wyszukiwanie pozycji według słów w opisie

PRZEGLĄDANIE
Indeks geograficzny
Pozycje według grup tematycznych

WYKAZ SKRÓTÓW
Wykaz skrótów używanych w tekście
Wykaz tytułów cytowanych czasopism i innych wydawnictw ciągłych oraz ich skrótów