O bibliotece

Biblioteki w powiecie

Wykaz bibliotek i filii bibliotecznych ( nazwa, adres, tel.. e-mail, imię i nazwisko dyrektora / kierownika placówki, godz. otwarcia)


1. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Skierniewice z/s w Dębowej Górze

Dębowa Góra 43 a
96-116 Dębowa Góra

tel.: 46 831 33 82

biblioteka_debowa_gora@wp.pl


 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedniewicach

Miedniewice 88
96-100 Skierniewice

biblioteka_miedniewice@wp.pl


Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrej Prawej

Mokra Prawa 82a
96-100 Skierniewice

bibliotekamokraprawa@wp.pl


Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierakowicach Prawych

Sierakowice Prawe 69a
96-100 Skierniewice

biblioteka_sierakowice@op.pl


Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelaznej

Żelazna 5
96-116 Dębowa Góra

tel.: 46 831 33 15

filia_zelazna@wp.pl


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie;

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie

ul. Rynek Tadeusza Kościuszki 14
99-417 Bolimów

tel.: 46 838  03 43, 46 819 50 93, 46 819 50 94
gokbol@poczta.onet.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Godzianowie

ul. Klonowa 9/11

96-126 Godzianów

tel. 607 666 723; 781 236 699
gcksib.godzianow@wp.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie

al. Klonowa 5
96-130 Głuchów

tel. 46 815-70-71
biblioteka@gminagluchow.pl


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach

 

96-111 Kowiesy

tel. 46 831-70-94

biblioteka13@op.pl


Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Pękoszewskiej

Wola Pękoszewska 72a

96-111 Kowiesy

tel.: 516 445 536


Gminna Biblioteka Publiczna w Lipach Reymontowskich

ul. Słoneczna 1
96-127 Lipce Reymontowskie

tel. 46 831-62-41
gbpedyta@wp.pl


Makowskie Centrum Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie

ul. Akacjowa 2B
96-124 Maków

tel. 46 831 08 47
biblioteka@gminamakow.info

 


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie

Nowy Kawęczyn 21 a

96-115 Nowy Kawęczyn

tel. 46 880 94 21
biblioteka_nk@o2.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi (GOKiS)

Słupia 136

96-128 Słupia

tel. 46 831 55 91; 661 565 187
gokisslupia@gmail.com