Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998
"Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800 - 1998" stanowi owoc kilkuletniej pracy Działu Informacyjno - Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach. Podejmując prace zespół doszedł do wniosku, że każda próba opracowania bibliografii regionalnej województwa skierniewickiego jest nieracjonalna, gdyż łączy ono tereny niejednolite etnicznie i kulturowo. W tej sytuacji jako jedyną możliwą koncepcję określenia obszaru naszego zainteresowania przyjęliśmy kryterium historyczne i zasięg terenowy bibliografii ograniczyliśmy do obszaru dawnego województwa rawskiego, które w niezmienionych granicach przetrwało do końca XVIII wieku. Granice województwa rawskiego przyjęliśmy wg mapy Polski w XVI wieku (T.5.Mazowsze, opracowanej pod red. W. Pałuckiego). Zakres czasowy bibliografii ustaliliśmy na lata 1800 - 1998, wychodząc z założenia, że opracowanie winno objąć wieki XIX i XX. Mamy nadzieję, że bibliografia niniejsza będzie stanowić pomoc dla uczniów szkół średnich i studentów, którzy w opracowaniach naukowych zechcą podjąć tematykę związaną z historią zachodniego Mazowsza.

PRAGNIEMY NADMIENIĆ, ŻE W BIBLIOGRAFII NINIEJSZEJ WYKAZUJEMY JEDYNIE ŹRÓDŁA WIEDZY O REGIONIE. NIE POSIADAMY NATOMIAST WSZYSTKICH WSKAZANYCH MATERIAŁÓW.

WYSZUKIWANIE
Wyszukiwanie pozycji według słów w indeksie geograficznym
Wyszukiwanie pozycji według słów w opisie

PRZEGLĄDANIE
Indeks geograficzny
Pozycje według grup tematycznych

WYKAZ SKRÓTÓW
Wykaz skrótów używanych w tekście
Wykaz tytułów cytowanych czasopism i innych wydawnictw ciągłych oraz ich skrótów
William T. Vollmann
Centrala Europa
Olga Gitkiewicz
Krahelska. Krahelskie
Katarzyna Puzyńska
Martwiec
B.J. Fogg
Mikronawyki. Niewielkie zmiany, które wiele zmieniają
Sonia Purnell
Kobieta bez znaczenia. Historia Virginii Hall najgroźniejszej agentki II wojny