Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
6. edycja Papierówki
25
września

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłasza 6. edycję konkursu „Papierówka”. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania, którego akcja toczy się w Skierniewicach.
Termin nadsyłania prac to 23 października 2017 r.

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 4 listopada 2017 r. w siedzibie MBP przy ul. Mszczonowskiej 43 a o godz. 14.00.
Zostanie przyznana nagroda internautów (na najlepsze prace, zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl będzie można głosować od 30 października do 3 listopada 2016 r. - zapraszamy do zakładki KONKURSY)

Regulamin konkursu

 

I.          Postanowienia ogólne:
1. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Mszczonowska 43 a
      96-100 Skierniewice
      tel.: 46 833 69 69
      tel./fax: 46 833 66 97
      www.mbp.skierniewice.pl
      e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl
2.   Cele konkursu:
•  pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
•  promowanie talentów literackich Skierniewic i regionu,
• zwrócenie uwagi na rocznicę 560-lecia miasta
• kształtowanie wrażliwości na piękno.
3.   Konkurs podzielony będzie na następujące kategorie wiekowe:
13-16 lat,
• 17-19 lat,
• 20 lat i więcej.

4.   Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
5.   Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Przyznana zostanie nagroda internautów na najlepszą  pracę (teksty zostaną  zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl); głosować  będzie można od 30 października do 3 listopada 2017 r.
7.   Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 listopada 2017 r.,
o godz.14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 43 a. 


II.       Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.   Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.
2.  Na konkurs można zgłosić:
•  opowiadanie, którego akcja rozgrywać się będzie w Skierniewicach,
•  praca musi być opatrzona tytułem,
•  warunki formalne pracy: do 5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
• na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub mejlowo na adres: konkursy@mbp.skierniewice.pl).
3. Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę: imię, nazwisko, wiek,  
      numer telefonu, miejsce zamieszkania, (w przypadku uczniów nazwa 
      szkoły, klasa i nazwisko nauczyciela), krótka informacja o sobie.
      Prace niepodpisane nie wezmą udziału w konkursie. 
4.  Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:  
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
    w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
• Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,  ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
• Filia nr 1 MBP w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
• Filia nr 2 MBP w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
• Filia nr 4 MBP w Skierniewicach, ul. Bohaterów Westerplatte 60  (Rawka),  tel. 46 880 92 99,
• Filia nr 5 MBP w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59


   lub przesyłać na adres organizatora (pocztowy lub internetowy  
               konkursy@mbp.skierniewice.pl) do 23 października 2017 r.

III.      Postanowienia końcowe:

1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania  
       zgłoszonych na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy  
       Wypożyczalni MBP tel. 46 833 69 69.
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej 
       Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w 
       Skierniewicach oraz na stronie internetowej 
       www.mbp.skierniewice.pl.
7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone
na naszej stronie internetowej.
8. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (niezbędnych do realizacji statutowych zadań Biblioteki) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.

Maja Lunde
Błękit
Richard Paul Evans
Sprzedawca marzeń
Denis Urubko
Skazany na góry
Arturo Perez-Reverte
Falco
Harari Yuval Noah
Homo Deus