Katalogi

Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998 - Wykaz skrótów używanych w tekście
Skrót Pełna nazwa
Lustr.1564 Lustracje województwa rawskiego 1564 i 1570; Wyd. Zofia Kędzierska,Warszawa 1959
Lustr.XVII Lustracje województwa rawskiego XVII wieku; Wyd. Zofia Kędzierska,Warszawa 1965
Lustr.1789 Lustracje województwa rawskiego 1789 r.; Wyd. Zofia Kędzierska
MP Miasta polskie w tysiącleciu , Opr. Zbiorowe; Wrocław 1965-1967,T.1-2
NP Notatki Płockie
SG Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Red.B.Chlebowski, W. Walawski, F. Sulimirski, Warszawa; 1889-1994,T.1-15
SHKŁ Słownik historyczno - geograficzny księstwa łowickiego, Wyd. J.Warężak, Wrocław 1961-1967,Cz.1-2
SP Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana przez M. Balińskiego i T. Lipińskiego, Warszawa 1843,T.1
Verdm. Leonard Jacques de Verdmon, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim,Warszawa 1902