Aktualności

FILIA NR 2 MBP – KONKURS MUZYCZNA JESIEŃ

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach ogłasza 19. EDYCJĘ KONKURSU MUZYCZNA JESIEŃ - Piosenki z Krainy Łagodności

 

 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych (klasy V – VIII) oraz szkół średnich. Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości zespołu Stare Dobre Małżeństwo (wykaz podany na końcu regulaminu).

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe.

Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 14 października 2023 r. do organizatora konkursu.

 

 

   

Organizator konkursu :

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach,

ul. Jagiellońska 8/16 paw. 8

tel. 46 832 47 94; e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl

 

 1. Cele konkursu :
 • zapoznanie się z dorobkiem twórczym zespołu Stare Dobre Małżeństwo,
 • popularyzacja piosenek stworzonych przez muzyków zespołu,
  będących wizytówką piosenki poetyckiej,
 • zwrócenie uwagi na piękno i ponadczasowość treści tych utworów,
 • popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym.

 

 1. Termin:
 • Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 14 października 2023 r. do organizatora konkursu.
 • Etap pisemny konkursu odbędzie się 19 października 2023 r.

o godzinie 10.00 w sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki

w Skierniewicach, ul. Reymonta 33.

 • Eliminacje muzyczne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się

26 października 2023r. w godzinach: 8.30 (kl. V –VI), 9.00 (kl. VII-VIII) i 9.30 (szkoły średnie) w Filii nr 2 MBP, ul. Jagiellońska 8/16 paw. 8.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych (klasy V – VIII) oraz szkół średnich.
 • Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości zespołu Stare Dobre Małżeństwo (wykaz podany na końcu regulaminu).
 • Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach z podziałem na kategorie wiekowe.

 

ETAP I: Uczestnicy konkursu będą udzielać odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań sprawdzające wiadomości na temat twórczości zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Do drugiego etapu zakwalifikują się osoby, które uzyskają największą ilość punktów.

ETAP II: Zadaniem uczestników będzie rozpoznanie 15 odtwarzanych utworów Zespołu.

 

 1. Nagrody:

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy otrzymają nagrody. Za zajęcie IV, V i VI miejsca przyznane będą wyróżnienia.

 

6. Informacja o przetwarzaniu danych :

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
 • Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail: iod@mbp.skierniewice.pl;
 • Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
 • Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
 • Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2023 r.;
 • Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie.

 

 1. Uwagi końcowe:
 1. konkursu jest dostępny na stronie internetowej
  www.mbp.skierniewice.pl Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
w dniu imprezy.

Informacje: www.mbp.skierniewice.pl

e-mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl; tel. 46 832 47 94

 

Materiały przygotowujące do konkursu są dostępne w Filii nr 2

Utwory muzyczne:

Kategoria I: klasy V – VI szkoły podstawowej

1. Opadły mgły, wstaje nowy dzień

2. Koncert

3. Jesteś

4. Dziękczynienie

5. Ratuj, słoneczko

6. Jak (Cudne manowce)

7. Ballada majowa

8. Zawirował świat

9. Pożegnanie

10. Pod kątem ostrym

11. List do Małego Księcia

12. Modlitwa o śmiech

13. Przechyla się ku jesieni ziemia

14. Gloria

15. Biała lokomotywa

16. Leluchów

17. Samotność

18. Zdziwiona

19. Przyda się taka chwila

20. Sanctus

Kategoria II: klasy VII – VIII szkoły podstawowej

1. Imperatyw

2. Między nami tyle śniegu

3. Pieśń na wejście

4. Nasz słony rachunek

5. Wędrówką życie jest człowieka

6. Rozmowa bez słowa

7. Szara ballada

8. Blues dla Małej

9. Ballada powojowa

10. Dookoła mgła

11. Jaką cenę

12. Z nim będziesz szczęśliwsza

13. Ach, kiedy znów ruszą dla mnie dni

14. Czekanie na wiosnę

15. Za dalą dal

16. Piosenka nad piosenkami

17. Zapomniany grajek

18. Bieszczadzkie anioły

19. Wchodzenie do zimy

20. Czarny blues o czwartej nad ranem

Kategoria III: szkoły średnie

1. Tango triste

2. Dokąd idziesz? Do słońca

3. Piosenka dla zapowietrzonego

4. Po strunach idę do nieba

5. Narodziny świata

6. Spóźnione wyznanie

7. Makatka z aniołem

8. Jest już za późno, nie jest za późno

9. Szczęście

10. Modlitwa końca mojego wieku

11. Odezwij się

12. Idź dalej

13. Pod kątem rozwartym

14. Ballada o arenie cyrkowej

15. Czasem nagle smutniejesz

16. Dolina w długich cieniach

17. Na sierpniowym balkonie

18. Kim właściwie była ta piękna pani

19. Niemowa

20. Ballada z gór

 

Bibliografia:

1. Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej T.II / Wolański R.:

Agencja Artystyczna MTJ, Warszawa 2003.

2. Stare Dobre Małżeństwo czyli jak to się robi (fragmenty)/

Kiełb A.: Dalmafon, Łódź 2000.