Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
#międzynami

#międzynami

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach otrzymała dofinansowanie z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10 850 zł na projekt #międzynami


Nasze działania będą promować literaturę z dziedziny psychologii, szczególnie zagadnienia związane z relacjami interpersonalnymi wśród dzieci i młodzieży, zagrożeniami cyberprzestrzeni, która dla nich jest alternatywą dla każdego obszaru funkcjonowania. Wskazać chcemy na możliwości zmiany sposobu spędzania czasu z rówieśnikami, zawierania rzeczywistych przyjaźni, budowania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa emocjonalnego i współpracy w grupie. Skierowany jest do uczniów skierniewickich szkół oraz ich rodziców. Zakłada udział w spotkaniach, panelach dyskusyjnych, interaktywnych warsztatach: psychologicznych, teatralnych, biblioterapeutycznych, turnieju gier i in. Zajęcia wykorzystywać będą najnowszą literaturę oraz nowoczesne narzędzia i techniki komunikowania się. Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli czytania, pozyskanie nowych czytelników, kreowanie biblioteki jako miejsca zaufania społecznego, aktywizującego społeczność lokalną, które przyciąga i zatrzymuje młodych ludzi.


#międzynami realizowany będzie przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach, Bedeker Outsorcing Group Sp. z o.o, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Eroica” w Skierniewicach, Cechem Fantastyki „Skiercon” w Skierniewicach, Fundacją „Dziecięcy Uśmiech” w Skierniewicach, Księgarnią „Eureka” A. T. Mizerscy.


Wszystkie informacje o projekcie przekazywane będą przez lokalną prasę i radio, strony internetowe: biblioteki, współorganizatorów, informacyjne z terenu miasta, portale społecznościowe, newslettery, jak również przez zaproszenia, plakaty, ulotki.
Projekt realizowany będzie od kwietnia do czerwca 2019 r. w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na terenie miasta.

Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze