Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Co czuje natura

CO CZUJE NATURA


W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 17 610 zł na projekt „Co czuje natura”.
To cykl działań popularyzujących wiedzę i zjawiska w otaczającym nas środowisku naturalnym poprzez najnowszą literaturę z zakresu neurobiologii, zoologii, botaniki i psychologii. Projekt odpowiada na zainteresowanie behawioralnym zachowaniem ludzi, zwierząt i roślin, zarówno w naturze jak i najbliższym otoczeniu człowieka – domu i okolicy. Zwraca uwagę na wzajemne zależności międzygatunkowe i ich komunikację, pomaga zrozumieć relacje człowiek – świat naturalny zwierząt i roślin, uświadamia zagrożenia a także kształtuje wrażliwość dzieci i młodzieży na otaczające środowisko. Wszystkie formy pracy mają na celu popularyzację literatury, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, przybliżanie zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym w oparciu o wyniki badań naukowych, utrwalanie nawyków korzystania z osiągnięć nauki, z różnorodnych zbiorów i możliwości prezentacji biblioteki, uczestnictwa w kulturze oraz rozwój intelektualny młodych ludzi.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Skierniewic i obejmuje: spotkania z ludźmi nauki, pisarzami, wycieczki do Ogrodu Botanicznego i do Ogrodu Zoologicznego, konkursy, warsztaty, grę miejską, seans filmowy, wystawy. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z dziedzin związanych z tematem projektu (pracowników naukowych uczelni, lekarzy weterynarzy, hipo i dogoterapeutów, znanych pisarzy, artystów plastyków itp), którzy gwarantują wysoką jakość i nowatorskie formy przekazu wiedzy.
Celem projektu jest także promocja czytania i kształtowanie nawyków czytelniczych wśród młodych osób oraz pokazanie biblioteki jako miejsca łączącego  naukę ze społeczeństwem, w którym tętni życie lokalnej społeczności, gdzie utrwalają się i ewoluują  ważne wartości.
„Co czuje natura” realizowana będzie we współpracy z Fundacją pomocy zwierzętom ROKA w Skierniewicach,  Ligą Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Skierniewicach, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Dyskusyjnym Klubem Filmowym Eroica, Księgarnią Eureka A.T. Mizerscy w Skierniewicach, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach, Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” oraz Federacją Skautingu Europejskiego Drużyną Skierniewicką
Wszystkie informacje o projekcie przekazywane będą przez lokalną prasę i radio, strony internetowe: biblioteki, współorganizatorów, informacyjne z terenu miasta, portale społecznościowe, newslettery, jak również przez zaproszenia, plakaty, ulotki.
Projekt realizowany będzie od kwietnia do listopada 2018 r. w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na terenie miasta.

Robert Trivers
Dzikie życie. Przygody biologa ewolucyjnego
Sana Krasikov
Patrioci
Wojciech Chmielarz
Cienie
Remigiusz Mróz
Nieodnaleziona
Gabriela Gargaś
Minione chwile