Szczegółowe informacje - (pozycja nr 6998)
Grupa Nauka i oświata.
Podgrupa Instytuty i stacje naukowe.
Opis pozycji ZAKŁAD Uprawy i hodowli Warzyw SGGW w Skierniewicach / Emil Chroboczek // Post. Wiedzy Rol. 1950, R.2, z.3(7), s.256-258
Drukuj