Szczegółowe informacje - (pozycja nr 6996)
Grupa Nauka i oświata.
Podgrupa Instytuty i stacje naukowe.
Opis pozycji ZAKŁAD Genetyki PAN i Zakład Genetyki SGGW w Skierniewicach / Edmund Malinowski // Kosmos. Ser.A 1954, R.3, z.4, s. 467-468
Drukuj