Szczegółowe informacje - (pozycja nr 4790)
Grupa Gospodarka.
Podgrupa Rozwój gospodarczy. Plany gospodarcze. Inwestycje. Statystyka.
Opis pozycji SKUTKI zmian funkcji administracyjnej dla miasta Skierniewice w świetle struktury użytkowania ziemi / Jacek Kaczmarek // Acta UL.Fol.Geogr. 1992,nr 17,s.230-248
Drukuj