Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998 - Pozycje według grup tematycznych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Koniec
Strona 1/31 Pozycje grup tematycznych
1 BIBLIOGRAFIA archeologiczna Mazowsza / oprac. Stefan Woyda. T.1 (1951-1968) // Warszawa, 1970
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
2 BIBLIOGRAFIA do historii diecezji łódzkiej / Tadeusz Garliński // Wiad. Diec. Łódz.. - 1952,R.24, nr 7-9,s.205-217, 227-273
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
3 BIBLIOGRAFIA gleboznawstwa polskiego / Michał Strzemski // Rocz. Nauk Rol., Seria "D", T.70
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
4 BIBLIOGRAFIA historii Polski. - Warszawa, 1965-1978 ( T.1, cz.1-3: do roku 1795 / red. Helena Madurowicz-Urbańska.-1965; T.2, cz.1-2: 1795-1918 / red. Helena Madurowicz-Urbańska.-1967; T.3, cz.1: 1918-1945 / red. Wiesław Bieńkowski.-1974; cz.2.-1978)
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
5 BIBLIOGRAFIA Historii Polski XIX wieku. - Wrocław, 1958-1983; T.1: 1815-1831 / red. Stanisław Płoski.-1958; T.2, :1832-1864 / red. Stanisław Płoski.-1968, cz. 1-1968, cz. 2-3 / red. Władysław Chojnacki.-1972, vol. 1.-1974, vol. 2.-1976, vol. 3-4.-1979, cz.4, vol. 1.-1982, vol. 2.-1983
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
6 BIBLIOGRAFIA historii polskiej / zebr. i uł. Leon Finkel // Warszawa 1956
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
7 BIBLIOGRAFIA ludoznawstwa polskiego / Franciszek Gawełek // Kraków 1914
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
8 BIBLIOGRAFIA województwa warszawskiego //Rocz.Maz.-1967-1979,T.1,s.3-7 ( T. 1: 1944-1964 / oprac. Irena Kakowska i in.-1967, s.424-448; T. 3: 1965-1967 oraz uzup. 1963-1964 / oprac. Irena Kakowska i in. - 1970,s.491-499 ; T.4: 1969 / oprac. Jan Rogala. -1972, s.553-611; T.5: 1970 / oprac. Jan Rogala. -1974, s.511-587; T.6: 1971 / oprac. Jan Rogala. -1976, s.501-563; T.7: 1972-1973 / oprac. Jan Rogala. -1979, s.371-439
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
9 BIBLIOGRAFIA wojny wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945. Problematyka wojskowa, materiały z lat 1939-1967 / oprac. Krystyna Szczepańska i Bożena Zielińska // Warszawa 1973
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
10 BIBLIOGRAFIA Ziemi Łódzkiej za lata 1945-1969 / Krystyna Balcerowska, Aleksander Wilkanowski // Spojrzenia. -1970, z. 2, s. 125-144
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
11 ŁÓDZKA bibliografia regionalna 1945-1970 / oprac. Wanda Frontczakowa, Wacław Frontczak, pod red. Bolesława Świderskiego // Łódź 1976
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
12 ŁÓDZKA bibliografia regionalna 1971-1980 / Wanda Frontczakowa, Ryszard Żmuda i Maria Frontczak, pod red. Bolesława Świderskiego // Łódź 1994
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
13 ŁÓDŻ i region łódzki w nauce polskiej 1945-1956: Bibliografia, / oprac. Wanda Polakowska // Wyd. Bibl. UŁ. 1958, nr 6
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
14 MATERIAŁY bibliograficzne dotyczące Łodzi i województwa łódzkiego za./ Roman Kaczmarek // Łódz. Czas. Gosp. -1958, nr 1, s.203-211; 1959, nr 2, s.167-175; nr 4, s.81-97; 1960, nr 7, s.75-100
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
15 MATERIAŁY do bibliografii archeologicznej Mazowsza / Halina Modrzewska // Mater. Wczesnośr. 1951, T.3, s.101-134
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
16 MATERIAŁY do bibliografii folkloru łowickiego za lata 1945-1960 / Dobrosława Świrko, Wojciech Jankowerny // Lit. Lud.-1961, R.5, nr 1/2, s.73-78
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
17 MATERIAŁY do bibliografii kultury ludowej regionu łowickiego / Krzysztof Braun // Łowicz 1980
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
18 MATERIAŁY do bibliografii Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego / red. Maciej Wojewoda, Wiesław Chmielewski // Sochaczew 1991
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
19 MATERIAŁY do bibliografii zachodniego Mazowsza / zebr. Zbigniew Gralewski [i in.] // Skierniewice 1996
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
20 MATERIAŁY do bibliografii Żyrardowa / Andrzej Stawarz // Żyrardów 1981
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
21 OCHRONA przyrody w prasie łódzkiej / Edward Potęga // Biul. Zarz. Gł. L.Ochr.Przyr. 1967, nr 4, s.9-15
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
22 POLSKA bibliografia sztuki 1801-1944 // Wrocław, 1975-1986 (T. 1: Malarstwo polskie / oprac. Janina Wiercińska, Maria Liczbińska.- 1975; Cz. 1: Prace ogólne. Historia. Malarze A-K; Cz. 2: Malarze L-Ż; T. 2: Rysunek. Grafika. Sztuka książki i druku / oprac. Janina Wiercińska, Maria Liczbińska - 1986; T. 3: Rzeżba / oprac. Janina Wiercińska, Maria Liczbińska, Hanna Faryna-Paszkiewicz. - 1986)
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
23 PUBLIKACJE dotyczące pałacu i zbiorów w Nieborowie wydane staraniem Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1945-1969 / Urszula Popłonyk // In: Nieborów 1945-1969. Księga pamiątkowa // Warszawa 1970, s. 87-92
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
24 PUBLIKACJE pracowników Instytutu Sadownictwa / Krystyna Durska, In: Dziesięciolecie pracy Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach 1951-1961 // Warszawa 1963
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
25 RETROSPEKTYWNA bibliografia geologiczna Polski oraz prac Polaków z zakresu nauk o Ziemi / Regina Fleszarowa // Warszawa, 1957-1966 ( 1900-1950 Cz.1, T.1, z.1, Warszawa 1957, z.2, Warszawa 1958; T.2, z.1 Warszawa 1960, z.2 Warszawa 1963; 1750-1900 Cz.2, z.1, Warszawa 1966)
[Dział ogólny. | Bibliografie ogólne dziedzin i zagadnień.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Koniec
Maja Lunde
Błękit
Richard Paul Evans
Sprzedawca marzeń
Denis Urubko
Skazany na góry
Arturo Perez-Reverte
Falco
Harari Yuval Noah
Homo Deus