Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
B
Nazwa Pozycje według grup tematycznych
BABSK - [ gm. Biała Rawska ] II: 1166 1296 1503 1507 1559
VII: 5606 6201
XIII: 7308
BARANÓW - [ Gmina ] I: 155
VII: 4825 4846 4858 4870
XVI: 7874 7926
BARTNIKI - [ gm. Puszcza Mariańska] I: 156
BEDNARY - [ gm. Nieborów ] I: 157
II: 969
IV: 1781
XI: 7070
BEŁCHÓW - [ gm. Nieborów ] I: 158
V: 3463 6168
BENENARD - [gm. Puszcza Mariańska] I: 159
BIAŁA RAWSKA - [ Miasto ] I: 160
V: 2145 2338 2535 3144 3871 3881 4117 4150
VII: 4803 4819 4826 4898 4935 5043 5058 5059 5597 5621 6137 6145 6192 6193 6261
VIII: 6363 6367
XIII: 7440 7494
XVI: 7908
BIAŁOGÓRNE - [ gm. Biała Rawska] I: 161
V: 4410
XIII: 7456
BIAŁYNIN - [ gm. Głuchów ] I: 162
II: 819 823
XIII: 7540
BIAŁYNIN - [ gm. Nowa Sucha ] I: 163
BIEGANÓW - [ gm. Jaktorów ] I: 164
BIELICE - [ gm. Sochaczew ] VII: 5943
BIELINY - [ gm. Nowe Miasto ] I: 165
V: 2150
XIII: 7453
BŁĘDÓW - [ Gmina ] I: 166 665
V: 3176
XIII: 7599
BŁĘDÓW - [ gm. Chąœno] VI: 4530
BOBIECKO - [ gm. Łyszkowice ] I: 167
IV: 1782
BOBROWA - [ gm. Łyszkowice ] I: 168
BOBROWNIKI - [ gm. Nieborów ] I: 169 646
IV: 1783
XVI: 7955
BOCHEŃ - [ gm. Łowicz ] I: 170
IV: 1784
V: 2101 2120 2167 2557 3363
VI: 4722
BOCZKI - [ gm. Kocierzew Pd.] I: 171 519 520 521
XVI: 7809 7902
BOGUSŁAWKI - [ gm. Rawa Maz.] I: 172
BOGUSZYCE - [ gm. Rawa Maz. ] I: 173 507
V: 4391
VI: 4609
VII: 4820
VIII: 6371
XIII: 7333 7418 7478 7513 7534 7627
XVI: 7806 7976 7977
BOLIMOWSKA WIEŒ - [ gm. Bolimów] I: 174
BOLIMÓW - [ Gmina] I: 175
II: 1167 1169 1254 1530 1619 1621 1658 1672 1690 1708 1734
V: 2170 2171 2176 2274 2325 2463 2554 2778 3087 3098 3132 3164 3257 3330 3354 3458 3491 3534 3639 4143
VI: 4458 4487 4555 4562 4578
VII: 4821 4823 4853 5559
X: 6647
XI: 7086
XII: 7143 7193
XVI: 7859 7863 7966
BOROWINY - [ gm. Łyszkowice ]
BORYSŁAW - [ gm. Głuchów ] I: 177
BORYSZEW - [ gm. Nowa Sucha ] II: 820
V: 4061
BROCHÓW - [ gm. Tułowice ] I: 178
II: 1640
V: 2172 2183 4337
IX: 6451
XIII: 7375 7457 7524
XVI: 7788 7930
BRONISŁAWY - [ gm. Rybno ] IV: 2046
BRWILNO DOLNE - [ gm. Nowy Duninów ] IV: 1785
BRZEZIE - [ gm. Sanniki ] I: 179
BRZOZÓW - [ gm. Skierniewice ] II: 1194
BRZOZÓWKA - [ gm. Czosnów ] I: 180
BUDY KAŁKI - [ gm. Puszcza Mariańska ] I: 182
BUDY MICHAŁOWSKIE - [ gm. Jaktorów ] XI: 7115
BUDY MSZCZONOWSKIE - [ gm. Radziejowice ] V: 2199
BUDY ZAKLASZTORNE - [ gm. Puszcza Mariańska ] I: 183
BUDY ZOSINY - [ gm. Jaktorów ] IV: 1922
BUDZISZEWICE - [ gm. Żelechlinek ] I: 184
XVI: 7789 7890
BUJAŁY - [ gm. Jaktorów ] I: 581
BYCZKI - [ gm. Godzianów ] I: 185
Opisy grup
I Dział ogólny.
II Środowisko geograficzne. Przyroda.
III Ludność.
IV Archeologia.
V Historia.
VI Etnografia.
VII Gospodarka.
VIII Zagadnienia społeczne i polityczne.
IX Zagadnienia prawno-administracyjne
X Służba zdrowia i lecznictwo.
XI Nauka i oświata.
XII Kultura.
XIII Sztuka.
XIV Językoznawstwo.
XV Literatura piękna.
XVI Zagadnienia wyznaniowe.
Joanna Kuciel-Frydryszak
Służące do wszystkiego
Szczepan Twardoch
Królestwo
Clare Mulley
Kobiety, które latały dla Hitlera
Adam Boniecki, Anna Goc
Boniecki. Rozmowy o życiu
Peter Frankopan
Jedwabne szlaki. Nowa historia świata