Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Konkurs ekologiczny - IX edycja ,,Na ratunek Ziemi" w Filii nr 5 MBP
14
kwietnia

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 5  OGŁASZA IX  EDYCJĘ KONKURSU EKOLOGICZNEGO „NA RATUNEK ZIEMI”

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4
tel. 46 832 60 59
   www.mbp.skierniewice.pl
   e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl


Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.


Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do 14 kwietnia 2017 r. Technika prac dowolna.

Każda praca powinna zawierać:
imię i nazwisko uczestnika,
klasę i nazwę szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela.

Termin:

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

     — I etap – pisemny, składający się z testu wyboru -  odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.
o godz. 10.00 w Filii 5 MBP przy al. Niepodległości 4

     — II etap ustny, w którym uczestnik odpowiadał będzie na 3 wylosowane przez siebie pytania -  odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Filii 5 MBP.

Prace zgłoszeniowe można składać do 14 kwietnia 2017 r. do wszystkich placówek MBP:

— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
     — Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
     — Filia nr 1 MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
     — Filia nr 2 MBP w Skierniewicach
         ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
     — Filia nr 4 MBP w Skierniewicach
         ul. Obrońców Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99,
     — Filia nr 5 MBP w Skierniewicach
         al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.


Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna 3 wyróżnienia.
Nagrodzona będzie również najładniejsza praca plastyczna.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 kwietnia 2017 r., po etapie ustnym,
o godz.12.00 w Filii nr 5 MBP.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.


Uwagi końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie www.mbp.skierniewice.pl 
Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej stronie internetowej.
Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
Szczegółowe informacje udzielane są pod adresami:
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl
tel: 46 832 60 59


BIBLIOGRAFIA

W II etapie konkursu obowiązują następujące pozycje książkowe:

1. Bright Michael: Efekt cieplarniany,
2. Brown Lester R., Flavin Christopher, Postel Sandra: Na ratunek Ziemi: jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju,
3. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona gleb,
4. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona powietrza,
5. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona przyrody i wód,
6. Hare Tony: Recykling,
7. Pollock Steve: Powietrze,
8. Rowlands David: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek,
9. Schwarz Linda: Wielka księga pytań i odpowiedzi: Na ratunek Ziemi,
10. Stacy Tom: Ziemia, morze i niebo,
11. Stępczak Kazimierz: Ochrona i kształtowanie środowiska,
12. Tilling Stephen, Nisbet Andy, Chell Keith: Kwaśne deszcze,

Barbara Gawryluk
Pies na medal. Junior - opiekun osób starszych
Roald Dahl
Przeogromny krokodyl i inne zwierzęta
Walliams David
Gang Godziny Duchów
Chapman Jane
Trzymaj mnie mocno
Misha Maynerick Blaise
Zadziwiające życie. Dlaczego każdy z nas jest wszechświatem?