Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić poniższy formularz:
<< POWRÓT
Konkurs ekologiczny - IX edycja ,,Na ratunek Ziemi" w Filii nr 5 MBP
14
kwietnia

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA NR 5  OGŁASZA IX  EDYCJĘ KONKURSU EKOLOGICZNEGO „NA RATUNEK ZIEMI”

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
96-100 Skierniewice
al. Niepodległości 4
tel. 46 832 60 59
   www.mbp.skierniewice.pl
   e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl


Cele konkursu:

— promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci,
— dostrzegania zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie,
— rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.


Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów skierniewickich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki konkursu i przyniesienie jej do biblioteki do 14 kwietnia 2017 r. Technika prac dowolna.

Każda praca powinna zawierać:
imię i nazwisko uczestnika,
klasę i nazwę szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela.

Termin:

Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

     — I etap – pisemny, składający się z testu wyboru -  odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.
o godz. 10.00 w Filii 5 MBP przy al. Niepodległości 4

     — II etap ustny, w którym uczestnik odpowiadał będzie na 3 wylosowane przez siebie pytania -  odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Filii 5 MBP.

Prace zgłoszeniowe można składać do 14 kwietnia 2017 r. do wszystkich placówek MBP:

— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
     — Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
     — Filia nr 1 MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
     — Filia nr 2 MBP w Skierniewicach
         ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
     — Filia nr 4 MBP w Skierniewicach
         ul. Obrońców Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99,
     — Filia nr 5 MBP w Skierniewicach
         al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.


Nagrody

Komisja konkursowa wyłoni zdobywców I, II i III miejsca oraz dodatkowo przyzna 3 wyróżnienia.
Nagrodzona będzie również najładniejsza praca plastyczna.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 27 kwietnia 2017 r., po etapie ustnym,
o godz.12.00 w Filii nr 5 MBP.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Prace zgłoszeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 5 MBP.


Uwagi końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dniu konkursu.
Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie www.mbp.skierniewice.pl 
Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej stronie internetowej.
Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
Szczegółowe informacje udzielane są pod adresami:
e-mail: filia_5@mbp.skierniewice.pl
tel: 46 832 60 59


BIBLIOGRAFIA

W II etapie konkursu obowiązują następujące pozycje książkowe:

1. Bright Michael: Efekt cieplarniany,
2. Brown Lester R., Flavin Christopher, Postel Sandra: Na ratunek Ziemi: jak budować gospodarkę światową w duchu ekorozwoju,
3. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona gleb,
4. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona powietrza,
5. Grochowicz Ewa, Korytkowski Jan: Ochrona przyrody i wód,
6. Hare Tony: Recykling,
7. Pollock Steve: Powietrze,
8. Rowlands David: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek,
9. Schwarz Linda: Wielka księga pytań i odpowiedzi: Na ratunek Ziemi,
10. Stacy Tom: Ziemia, morze i niebo,
11. Stępczak Kazimierz: Ochrona i kształtowanie środowiska,
12. Tilling Stephen, Nisbet Andy, Chell Keith: Kwaśne deszcze,

Antonina Kasprzak
Wiłka smocza dziewczynka
Stanecka Zofia
Poczytaj ze mną. Fantasy. Gdy pada deszcz. Wizyta Goblinów
Adam Wajrak
Lolek
Wulf Andrea
Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta
Małgorzata Musierowicz
Ciotka Zgryzotka