Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić poniższy formularz:
<< POWRÓT
Konkurs czytelniczy w Filii nr 2 MBP - Gregory Rządzi
11
kwietnia


Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta -
Filia nr 2

OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZY -  GREGORY RZĄDZI
poświęcony popularnej serii „Dziennik cwaniaczka”

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
GREGORY RZĄDZI


I

Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
Filia nr 2
ul.Reymonta 33                                                                                      
96-100 Skierniewice                                                                                        
tel.: 46 832 47 94
e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl
 
II

Cele konkursu:

Popularyzacja twórczości Jeffa Kinneya.
Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci.
Kształtowanie wrażliwości na piękno słowa pisanego oraz rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi plastycznej.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych i interpretacyjnych.

III

Termin:

Etap pisemny konkursu  odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Filii nr 2 MBP, ul. Reymonta 33.
Eliminacje ustne i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  27 kwietnia 2017r o godz. 10.00 w Filii nr 2 MBP.
Udział w konkursie prosimy zgłaszać do 11 kwietnia 2017r. u organizatora lub w wybranej placówce MBP.                                         

 

IV

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do  uczniów klas II- IV skierniewickich szkół podstawowych.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie ilustracji do wybranego utworu (wykonanej dowolną techniką o formacie A4) – co będzie traktowane jako „karta zgłoszeniowa” do udziału w konkursie. Do pracy należy dołączyć dane uczestnika, tzn.: imię, nazwisko, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace będą eksponowane w formie wystawy.
Uczestnicy zobowiązani są do znajomości twórczości Jeffa Kinneya (wykaz podany na końcu regulaminu).
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
a) ELIMINACJE PISEMNE: uczestnicy konkursu powinni udzielić odpowiedzi na przygotowane zestawy 20 pytań. 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbą punktów przejdzie do  kolejnego etapu.
b) ELIMINACJE USTNE: uczestnicy odpowiadać będą na 3 pytania z wylosowanego zestawu.
4.  Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:
— Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
     — Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
     — Filia nr 1 MBP w Skierniewicach
         ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
     — Filia nr 2 MBP w Skierniewicach
         ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
     — Filia nr 4 MBP w Skierniewicach
         ul. Obrońców Westerplatte 60 (Rawka), tel. 46 880 92 99,
     — Filia nr 5 MBP w Skierniewicach
         al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59.

V

Nagrody:

Komisja wyłoni zdobywców I, II, i III miejsca, którzy otrzymają nagrody specjalne oraz dyplomy. Za zajęcie IV-X miejsca przyznane będą wyróżnienia. Najlepsza praca plastyczna zostanie uhonorowana nagrodą specjalną.

 


VI

Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
          regulaminie w dniu imprezy.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 
          prac.
     4. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę, uczestnicy
         wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (na potrzeby  
         konkursu) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.
     5. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieścimy na naszej 
         stronie internetowej.


Bibliografia:

● Dziennik cwaniaczka: Biała gorączka
● Dziennik cwaniaczka: Trzeci do pary
● Dziennik cwaniaczka: Ubaw do pachy
● Dziennik cwaniaczka: Zezowate szczęście


Informacje: www.mbp.skierniewice.pl 
e - mail: filia_2@mbp.skierniewice.pl           tel: (46) 832-47-94

Antonina Kasprzak
Wiłka smocza dziewczynka
Stanecka Zofia
Poczytaj ze mną. Fantasy. Gdy pada deszcz. Wizyta Goblinów
Adam Wajrak
Lolek
Wulf Andrea
Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta
Małgorzata Musierowicz
Ciotka Zgryzotka