Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
Konkurs plastyczno-literacki w Filii nr 4 MBP w Skierniewicach
4
stycznia

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach gorąco zaprasza do udziału w rodzinnym konkursie plastyczno-literackim "Zima, zima".

Należy stworzyć pracę plastyczną o tematyce zimowej inspirowaną utworem literackim dla dzieci i przynieść do którejkolwiek  placówki  MBP do 23 stycznia 2021 r.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
Na adres  filia_4@mbp.skierniewice.pl należy przesłać zdjęcie książkowej inspiracji (okładkę, stronę tytułową lub tekst) wraz z informacją (autor i tytuł utworu).

29 stycznia na stronie internetowej biblioteki i FB biblioteki ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

Zima, zima plastyczno-literacki konkurs rodzinny


Regulamin konkursu
I.          Postanowienia ogólne:
1. Organizator konkursu:
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Bohaterów Westerplatte 60, 96-100 Skierniewice, tel.: 46 880 92 99
      e-mail: filia_4@mbp.skierniewice.pl
2.   Cele konkursu:
•  Popularyzacja współczesnej literatury dla dzieci,
•  Wspieranie rodzinnych form rozrywki,
• Rozwijanie wyobraźni poprzez plastyczną ekspresję.
3.    Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi.
4.   Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
5.   Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 stycznia 2021 r. Laureaci zostaną poinformowani mejlowo lub telefonicznie.
7.   Nagrody będzie można odbierać w Filii nr 4 MBP. 
8.   Od 29 stycznia będzie można w Filii nr 4 MBP oglądać wystawę prac konkursowych.

II.       Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.   W konkursie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi.
2.   Na konkurs można zgłosić jedną pracę.
3.   Zadanie konkursowe polegać będzie na:
•   Stworzeniu pracy plastycznej o tematyce zimowej (technika i format dowolne) inspirowanej utworem z literatury dziecięcej (opowiadanie, powieść, wiersz), w pracy musi być widoczny udział dzieci.
•  Przesłaniu na mejla filia_4@mbp.skierniewice.pl zdjęcia utworu literackiego, który był inspiracją (okładka lub strona tytułowa lub tekst) z podaniem tytułu i autora,

Praca konkursowa zaopatrzona musi być w metryczkę: imię, nazwisko, wiek dzieci/ka, numer telefonu i mejl opiekuna, miejsce zamieszkania.

3.  Prace można składać w następujących placówkach MBP:  
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
     w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
• Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,  ul. Szarych Szeregów 6, tel. 46 833 58 60,
• Filia nr 1 MBP w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
• Filia nr 2 MBP w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 8/16 pawilon nr 8, tel. 46 832 47 94,
• Filia nr 4 MBP w Skierniewicach, ul. Bohaterów Westerplatte 60  (Rawka),  tel. 46 880 92 99

do 23 stycznia 2021 r.  


III.      Postanowienia końcowe:

1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania  
       zgłoszonych na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem  
       Regulaminu.
5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy  
       Filii nr 4 MBP.
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej 
       Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w 
       Skierniewicach oraz na stronie internetowej 
       www.mbp.skierniewice.pl.
7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone
na naszej stronie internetowej.
8. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (niezbędnych do realizacji statutowych zadań Biblioteki) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.

Olejnik Agnieszka
Odrobina magii
Śliwińska Monik
Panny z "Wesela". Siostry Mikołajczykówny i ich świat
Sepioło Mariusz
Nanga Dream. Opowieść o Tomku Mackiewiczu
Czornyj Max
Bestia
Krall Maria
Synapsy Marii H.