Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
8. edycja "Papierówki" w MBP w Skierniewicach
10
października

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłasza 8. edycję konkursu „Papierówka”. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania inspirowanego baśnią "Kwiat paproci", czyli opowieścią o poszukiwaniu szczęścia.
Termin nadsyłania prac to 3 listopada 2019 r.

Regulamin konkursu

I.     Postanowienia ogólne:
1. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta
ul. Mszczonowska 43 a
96-100 Skierniewice
tel.: 46 833 69 69
www.mbp.skierniewice.pl
e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl
2.   Cele konkursu:
•  pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
•  promowanie talentów literackich Skierniewic i regionu,
•  kształtowanie wrażliwości na piękno.
3.   Konkurs podzielony będzie na następujące kategorie wiekowe:
•   13-16 lat,
•   17-19 lat,
• 20 lat i więcej.
4.   Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
5.   Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
6.   Przyznana zostanie nagroda internautów na najlepszą pracę (teksty zostaną  zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl);
      głosować będzie można od 23 do 30 listopada 2019 r.
7.   Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 grudnia 2019 r. o godz.14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach  przy ul. Mszczonowskiej 43 a.

II.   Warunki uczestnictwa w konkursie:
1.   Uczestnikami konkursu mogą być skierniewiczanie i mieszkańcy powiatu skierniewickiego - uczniowie i dorośli.
2.   Na konkurs można zgłosić wyłącznie prace dotychczas niepublikowane
      i nienagrodzone w innych konkursach.
3.   Na konkurs należy zgłosić opowiadanie inspirowane baśnią „Kwiat paproci”, czyli opowieścią o poszukiwaniu szczęścia.
• praca musi być opatrzona tytułem,
• warunki formalne pracy: maksymalnie do 5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
•  na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace przesłane mejlowo, jako    
oddzielny dokument tekstowy na adres: konkursy@mbp.skierniewice.pl 
do 3 listopada 2019 r.   

4.   Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, 
      miejsce zamieszkania (w przypadku uczniów nazwa szkoły i klasa).
      Prace niepodpisane nie wezmą udziału w konkursie. 

III.         Postanowienia końcowe:

1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania  
       zgłoszonych na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem Regulaminu.
5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni MBP,
       tel. 46 833 69 69.
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Skierniewicach oraz na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl.
7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej.

 

IV.  Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice,
ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny: 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2019 r.;
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.

Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze