Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
<< POWRÓT
VII edycja "Papierówki" w MBP w Skierniewicach
25
października

Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach ogłasza 7. edycję konkursu „Papierówka”. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania pod hasłem "Mały niebieski guzik".
Termin nadsyłania prac to 26 listopada 2018 r.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 8 grudnia 2018 r. w siedzibie MBP przy ul. Mszczonowskiej 43 a o godz. 14.00.
Zostanie przyznana nagroda internautów (na najlepsze prace, zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl będzie można głosować od 30 listopada do 3 grudnia 2018 r. - zapraszamy do zakładki KONKURSY).

Regulamin konkursu

I.          Postanowienia ogólne:


1. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Mszczonowska 43 a
      96-100 Skierniewice
      tel.: 46 833 69 69
      tel./fax: 46 833 66 97
      www.mbp.skierniewice.pl
      e-mail: bibliobus@mbp.skierniewice.pl
2.   Cele konkursu:
•  pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej,
•  promowanie talentów literackich Skierniewic i regionu,
• kształtowanie wrażliwości na piękno.
3.   Konkurs podzielony będzie na następujące kategorie wiekowe:
• 13-16 lat,
• 17-19 lat,
• 20 lat i więcej.
4.   Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
5.   Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
6.   Przyznana zostanie nagroda internautów na najlepszą  pracę (teksty zostaną  zamieszczone na stronie internetowej www.mbp.skierniewice.pl);
      głosować będzie można od 30 listopada do 3 grudnia 2018 r.
7.   Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 grudnia 2018 r.,
o godz.14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach                          przy ul. Mszczonowskiej 43 a.

II.       Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.   Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane
i nienagrodzone w innych konkursach.
2.  Na konkurs można zgłosić:
•  Opowiadanie pod hasłem „Mały niebieski guzik”,

•  praca musi być opatrzona tytułem,
•  warunki formalne pracy: do 5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
• na konkurs będą przyjmowane wyłącznie prace na nośnikach elektronicznych (płyta CD lub mejlowo na adres: konkursy@mbp.skierniewice.pl).
3. Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę: imię, nazwisko, wiek,  
      numer telefonu, miejsce zamieszkania, (w przypadku uczniów nazwa 
      szkoły, klasa i nazwisko nauczyciela), krótka informacja o sobie.
      Prace niepodpisane nie wezmą udziału w konkursie. 
4.  Prace można składać we wszystkich placówkach MBP:  
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta
             w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43 a, tel.46 833 69 69,
• Oddział dla Dzieci MBP w Skierniewicach,  ul. Szarych Szeregów 6,               tel. 46 833 58 60,
• Filia nr 1 MBP w Skierniewicach, ul. Szarych Szeregów 6, 46 833 58 60,
• Filia nr 2 MBP w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, tel. 46 832 47 94,
• Filia nr 4 MBP w Skierniewicach, ul. Bohaterów Westerplatte 60  (Rawka),  tel. 46 880 92 99,
• Filia nr 5 MBP w Skierniewicach, al. Niepodległości 4, tel. 46 832 60 59

                       lub przesyłać na adres organizatora (pocztowy lub internetowy  
                       konkursy@mbp.skierniewice.pl)  do 26 listopada 2018 r.  

III.      Postanowienia końcowe:

1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2.    Prace nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania  
       zgłoszonych na konkurs prac.
4.    Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem  
       Regulaminu.

5.    Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy  

       Wypożyczalni MBP tel. 46 833 69 69.
6.    Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej 
       Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w 
       Skierniewicach oraz na stronie internetowej 
       www.mbp.skierniewice.pl.
7. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach zostaną umieszczone
na naszej stronie internetowej.
8. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (niezbędnych do realizacji statutowych zadań Biblioteki) oraz wykorzystanie i publikację swojego wizerunku.

IV.  Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Skierniewicach (96-100 Skierniewice,
ul. Mszczonowska 43 a, tel. 46 833 69 69, 46 833 66 97);
2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Skierniewicach jest pracownik Administratora Danych. Kontakt telefoniczny : 46 833 69 69; e-mail:  iod@mbp.skierniewice.pl;
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzeniu Konkursu i wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b;
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu będą: pracownicy, użytkownicy strony internetowej i fanpage’u MBP w Skierniewicach;
5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane do końca 2018 r.;
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem regulaminowym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Konkursie.

Joanna Kuciel-Frydryszak
Służące do wszystkiego
Szczepan Twardoch
Królestwo
Clare Mulley
Kobiety, które latały dla Hitlera
Adam Boniecki, Anna Goc
Boniecki. Rozmowy o życiu
Peter Frankopan
Jedwabne szlaki. Nowa historia świata